novo novo
www.ormed-djo.de

Ormed.djo

OVDE možete da preuzmete Ormed.djo katalog

 

UREĐAJ ZA KONTINUALNO PASIVNO POMERANJE ZA KUK I KOLENO - ARTROMOT K1

Tehničke karakteristike :

 1. Opseg kretanja :

Istezanje / savijanje kolena : -10º / 0º / 120º
Istezanje / savijanje kuka :     0º / 7º / 115º

 1. Tajmer  : 1-59 min, / 1 – 24h / kontinualan rad
 2. Brzina : 5%-100%
 3. Pauza (istezanja i/ili savijanja) : 0 - 59s / 1 – 59 min
 4. Smanjenje opterećenja u koracima : 1 – 25 / patient safety feature
 5. Protokol zagrevanja : postepena progresija do maksimalnog opsega kretanja
 6. Ukupan terapijski tajmer : dodati zbir terapijskih sesija  
 7. Novi pacijent : aktivira osnovna podešavanja za novog pacijenta
 8. Podešavanje za transport : postavlja nosiljku u transpotni položaj
 9. Servisni meni
 10. Pacijent memorijska kartica : za skladištenje pacijentovih specifičnih terapijskih parametara 

Fizički podaci :

 1. Težina : oko 11kg
 2. Dimenzije : oko 97 x 36 x 23 cm
 3. Visina pacijenta : oko 120 – 200 cm  

INDIKACIJE :

  • Artromija i artoskopske procedure u kombinaciji sa sinovektomijom i artrolizom  
  • Tretman sledeće mobilizacije zglobova kod anestetrianih pacijenata
  • Hiruški tretman fraktura i pseudoartroze  
  • Kod stabilne osteosinteze
  • Operacija na mekim tkivima u predelu zglobova
  • Patelektomija
  • Korektvina osteotomija
  • Menisketomija
  • Totalna zamena kolena/kuka
  • ACL/PCL rekonstrukcija  
  • Kompleksna hirurgija kolena  
  • Operacija artikularne kiretaže

 

UREĐAJ ZA KONTINULANO PASIVNO POMERANJE ZA RAMENI ZGLOB - ARTROMOT S3

Tehničke karakteristike :

 1. Opseg kretanja :

Adukcija (primicanje) / abdukcija (odmicanje) : 0º / 30 º / 175 º
Unutrašnja/spoljašnja rotacija 90 º / 0º / 90º
Podizanje 0 º / 30 º / 175 º
Horizontala adukcija (primicanje)/abdukcija (odmicanje) – manuelno
0º / 0º / 120º

 1. Tajmer : 1-300 min / kontinualni rad
 2. Pauza : 0 – 30 sec
 3. Brzina (ABD/ADD) : 1% - 100%
 4. Vraćanje opterećenja u koracima (motor A i B separatno) 1-25 / bezbednosna karakteristika za pacijenta
 5. motorna kontrola UKLJ./ISKLJ. za izolovano kretanje, abdukcija-/adukcija ili unutrašnju-/spoljašnju rotaciju
 6. sinhronizovani motori : UKLJ. / ISKLJ.
 7. Ukupno vreme terapije : dodati zbir terapijskih sesija
 8. Novi pacijent : aktivira osnovna podešavanja za novog pacijenta  
 9. Podešavanje za transport : pomera motore u pozicij za transport
 10. Pacijent memorijska kartica : za skladišitenje pacijentovih specifičnih parametara
 11. Funkcija zaključavanja : sprečava slučajne promene podešavanja parametara
 12. Naslon za glavu za udobno, optimalno pozicioniranje pacijenta
 13. Pozicioniranje ramena koje sprečava neželjene pokrete   
 14. ISO ABD ROT protokol za separatno vežbanje u oba pravca
 15. protokol zagrejavanja : postepena progresija do maksimalnog ROM
 16. terapijska dokumantacija : grafička prezentacija svih ciklusa tretmana

Fizički podaci :

 1. Težina : oko 25 kg
 2. Dimenzije : oko 87,5 x 57,5 x 58 cm

        
INDIKACIJE :

  • Artromija i artroskopske procedure u kombinaciji sa sinoviektomijom, atrolizom
  • Hiruški tretman fraktura i pseudoartroza
  • Kod stabilne osteosinteze   
  • Endoprostetički implanti  
  • Akromioplastika  
  • Acromioplasty
  • Dekompresiona hirurgija  
  • Rekonstrukcija rotatorne manžetne     

 

© Copyright 2009. GALABERN D.O.O.
Design by NormaReclamare