novo novo
www.daavlin.com

Daavlin

Fototerapijski kabinet za šake i stopala

 

 

Karakteristike

Daavlin M Serija

UVA & Narrow Band UVB kombinacija lampi?

Da

6 UVA & 4 NB UVB lampe u okviru jednog kabineta

Da

Minimum dve lampe sa gornje strane kabine za tretman
gornjeg dela stopala ili šake?

Da

Električni zahtevi

220-240 V/50 hz.  < 5 A

Kolica za smeštaj dve jedinice?

Da

Integrisana dozimetrija ?

Da

 

Daavlin serija 3


Karakteristike

Daavlin 3 Series

24 UVA & 24 Narrow Band UVB kombinacija lampi

Da

Broj svakog tipa lampi

24 UVA i 24 narrow band UVB 

Dimenzije:

1060 mm širina
1040 mm dubina*
2130 mm visina

*sa zatvorenim vratima

Električni zahtevi

220-240 volti, 22 ampera ili
400 volts, 12 ampera (sa svih 48 lampi ukljucenih)

Prozor za opservaciju

Da

Lampe ne smeju da imaju akrilni štit (presvlaku)
preko lampi zbog blokade UV energije
što povećava vreme trajanja tretmana

Da

Reflektivna rešetka preko lampi

Da

Integrisana dozimetrija tako da aparat sam meri
izlaznu snagu lampi i podešava vreme prema
izlaznoj energiji

Da

Kompjuterski kontrolisano rukovanje kabinetom

Da

Glasovno praćenje : sistem mora posedivati
glasovne najave osnovnih instrukcija pacijentu
kao npr. da pacijent postavi zaštitne naočare.
Takođe sistem mora obaveštavati pacijenta o
vremenu trajanja tretmana sa
obnovljenom informacijom na svakih 5minuta.  

Da

Sistem autorizacije - operater uz
odgovarajuću autorizaciju može prestupiti
podešavanju tretmana pacijenata. Ukoliko
operater nema odgovarajuću autorizaciju
supervisor može odobriti izmenu trtemana
unošenjem jedinstvene šifre.
Izveštaj mora imati označeno odobrenje
izmene tretmana od strane supervizora.  

Da

Daljinska kontrola rada (sa razdaljie od
maksimum 200m od aparata) ili lokalna
kontrola rada aparatom direktno na uređaju

Da

Štampanje izveštaja koji moraju da sadrže:
dnevnik korišćenja aparata, dnevni zapis
pacijenata (dan, vreme trajanja tremana u
min i sekundama, izračena doza, ime operatera
koji je davao tretman, statističke sekcije analize
koje omogućavaju operateru da sortira pacijente
putem godina starosti, tipa kože, tipa terapije, pola )

Da

Kuka za odeću i prostor za odlaganje ličnih stvari

Da

Sistem hlađenja pacijenta

Da

Ručke za pacijenta

Da

 

Ciljani fototerapijski sistem

 

 

Karakteristike

Daavlin Lumera

Fiberoptička četka koja UVB energiju prenosi
direktno na skalp. 
Minimalna površina četke
10 cm2 koja mora da izračuje minimum
20 to 25 mW/cm2  UVB energije direktno na skalp.

 

Da

Nastavak za tačkastu aplikaciju za
tretiranje lokalizovanih područja tela
visokim intenzitetom zračenja od 90 do 100 mw/cm2

Da

Ova fototerapija je neophodna
komponenta fototerapijskih kabineta za
celo telo obzirom da kabineti za tretman
celog tela  mogu dati najjaču dozu koja sme
primiti zdravo tkivo.
Terapeut može primeniti dosta agresivniji
lokalizovani tretman jer se tretira samo
tkivo sa lezijama. 

 

 

Električni zahtevi

220-240 V/50 hz.  < 5 A

 

 

© Copyright 2009. GALABERN D.O.O.
Design by NormaReclamare